Διαφήμιση του Playboy στην Γερμανία

Η παρακάτω αφίσα έχει τυπωθεί σε ειδικό χαρτί με ειδικά μελάνια τα οποία διαφοροποιούνται όταν βρέχει.  Ακολουθούν δύο φωτογραφίες :

Η αφίσα στεγνή. ( Γράφει : Μάγκες προσευχηθείτε να βρέξει.)


Η αφίσα μετά από βροχή.